Κομισιόν: Προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα για τους κανόνες ενεργειακής αποδοτικότητας

Κομισιόν: Προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα για τους κανόνες ενεργειακής αποδοτικότητας


Cretaday.gr - Η Κρήτη στο επίκεντρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, με την οποία την καλεί να εγκρίνει επίσημα και να κοινοποιήσει την επικαιροποιημένη της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για τα εμπορικά κτίρια και τις κατοικίες, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, η χώρα μας έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Βρυξέλλες μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, αυτό της αιτιολογημένης γνώμης.

Η οδηγία αυτή θεσπίζει απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια των κρατών -μελών. Προβλέπει την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και την κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ανακαίνιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος.

Να αναφέρουμε ότι στην οδηγία ορίζεται ως προθεσμία για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης η 30ή Απριλίου 2017, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε η Ελλάδα.